Møte med Teknisk Etat

Fredag 23. Januar hadde AMFK møte med Teknisk Etat i Askøy Kommune, ang vårt aktivitetsområde.
Kultursjef Gunnar Brynjulfsen vil bli koordinator for den videre planleggingen av de aktører som ønsker innpass i området.

Det skal utarbeides byggeplaner over området før arbeidet med utfylling kan ta til. Dette arbeidet vil pågå utover våren.