Munkebotn

Planer for ny modellflystripe i Munkebotn skytebane/aktivitetssenter, mellom Steinrusten og Storebotn industriområde.
Planopplysninger ligger på Askøy Kommune sine sider, under Planinnsyn. Søk på «118» i søkefeltet.

Plan 495 – Gang og sykkelveg Munkebotn – Søkes opp på samme side.

Munkebotn Modellflyplass

I dette området, som ligger like sør for veien mellom Erdal og Stenrusten, skal det bygges skytebaner for rifle og hagle. Det skal også bygges anlegg for modellfly, og andre aktiviteter og anlegg vil også kunne få tildelt plass innenfor dette området.

Når anlegget står ferdig, vil det trolig inneholde:

Comments are closed.