Status pr. november 2009

Sprengningsteknikk AS er et entreprenørfirma som har påtatt seg planlegging og byggeanmeldelse av Munkebotn. Dette firma er i sluttfasen med byggemelding og vi håper på godkjenning av planer før årets slutt.

Sprengningsteknikk vil utføre massedeponering og fremlegge vei frem til våre aktivitetsområder. I dette arbeid hører skytebaner med. Dette prosjektet, avhengig av godkjenning, kan tidligst starte opp i begynnelsen av neste år.

Sprengningsteknikk vil utføre planering og ferdigstillelse av vårt flyfelt.

Comments are closed.