Status Munkebotn Nov. 2010

Alle lag var innkalt til orientering 25 November ang. framdrift av Munkebotn aktivitetsenter av Teknisk avdeling i Askøy kommune. På møte ble det fremlagt detaljert byggeplan for området. Planen skal politisk behandles på nyåret og videre behandles på teknisk avdeling som bygge sak.

Kommunen regner saken ferdig behandlet til våren og byggestart kan starte allerede til sommeren 2011.
Amfk ytret ønske om midlertidig tiltredelse til våren som kommunen stilte seg positiv til.
Tilbakemelding vil kommunen gi til Amfk over nyttår.

Comments are closed.