Status Munkebotn Jan. 2012.

Styret hadde i 2011 en rekke møter med skytterlagene, entreprenøren og kommunen for å lage en best mulig helhetsplan for aktivitetssenteret. Kommunen begynte i 2011 å utarbeide en leiekontrakt med de involverte parter. Dette arbeidet fortsetter videre i år.

Månedskiftet januar/februar er entreprenøren i ferd med å ferdigstille de siste reviderte planene for området som vi håper han vil få godkjent ut på vår-parten.

Comments are closed.