Status Munkebotn Juli 2012

Etter møter med kommunen virker det nå som at tingene begynner å løsne. Skytterlagene som har hatt en del diskusjoner seg i mellom, noe som til dels har forsinket fremdriften , har nå kommet til enighet. Dette medførte at en skisse for igangsetting av prosjektet nå er blitt laget.

Planen er å dele prosjektet opp i flere deler slik at en ikke lenger er avhengig av en total-godkjenning for å kunne begynne utbygging av feltet. Utbyggingen vil derfor nå bli i trinn kalt byggetrinn 1- 2- 3- osv. Det som gjenstår er å få de justerte planene inn til UTM sitt møte i september og deretter en politisk godkjenning. Går dette greit kan det etter entrepenørens vurdering være klart for starting av byggetrinn 1. ut på høsten, såfremt masser er tilgjengelig.

Når det gjelder flyaktivitet blir det nå improvisert så godt det lar seg gjøre. Det positive er at de fleste fly nå er elektrodrevet slik at mulighetene for å kunne finne en plass i nabolaget er mye større p.g.a. den reduserte støyen fra disse flyene. De flystedene som nå brukes mest er Bergheim (elektro) – Herdla ( Seilfly elektro) og Storebotn ( elektro/ glødeplugg/ bensin).

Når det gjelder Storebotn (helt øverst i dalen) er avtalen som noen av medlemmene har fått med utbygger, at bilene parkeres utenfor sperringen mens området innenfor er disponibelt for modell flyvning.

Comments are closed.