Status Munkebotn Juli 2013

Fra september og ut året 2012 har det blitt holdt månedlige møter med lagene, kommunen og politisk valgt gruppe for Munkebotn. Det skal være en helhetsplan for området før igangsettelse.
Det store spørsmålet var avkjørsel til Munkebotn. Vegkontoret hadde en del innvendinger og at regler for avkjørsel til 80km/t sone skal holde dagens krav.
Kommunen og vegkontoret med lagene har hatt befaring ang. utkjørsel og nye tegninger måtte lages. Dette skal godkjennes av vegkontoret.

Skisse for leieavtale er utarbeidet og godkjent politisk. Denne gjelder for 40 år.

Status 2013:
Søknad for igangsettelse med tegninger for helhetsplan og avkjørsel er sendt til
Kommunen før fellesferien og skal behandles av kommunen etter sommeren.

Comments are closed.