Herdladagen 1/9-13

Aktiviteten startet kl.10.00 og frem til 14.00 . Modellklubben var tilstede med utstilling av en FW 190 lik den som er på Herdla museum.
Klubben demonstrerte modellflyving med forskjellige modelltyper, Seil og elektro modeller.

Comments are closed.