Status Mars 2015

En liten rapport om siste utvikling om Munkebotn. Konsulenten for Sprengningsteknikk har nå sendt inn to søknader om igangsettelses tillatelse som er under behandling.

Comments are closed.