Møte med Kultur-etaten

Fredag 30.01.2009
Amfk har i dag hatt møte med kultursjef Gunnar Brynjulfsen for å diskutere videre saksgang vedr. Aktivitetsenteret.
Det ble vedtatt at kommunen kaller inn til fellesmøte med de aktuelle aktører for å kordinere det videre arbeid.

Comments are closed.